9 sınıf biyoloji canlılık nedir ?

Professional

Global Mod
Global Mod
Canllk, hayatn temel ozelligidir. Canllk, dunyadaki her canl varlk, ozellikle insanlar, hayvanlar ve bitkiler icin ozellikle onemlidir. Biyolojide, canllk, ozellikle kimyasal, fiziksel ve biyolojik olarak kendini gosteren bircok ozelligin bir araya gelmesiyle tanmlanr. 9 snf biyoloji dersinde, ogrencilere canllk hakknda daha fazla bilgi verilir.

Canllk Nedir?

Canllk, canl varlklarn ozelliklerini ve hayatn evrensel ozelliklerini tanmlamak icin kullanlan genel bir terimdir. Canllk, organizmalarn kimyasal, fiziksel, biyolojik ve cevresel ozelliklerini yanstan bir kavram olarak tanmlanr. Bu ozellikler, canl varlklarn hayat surdurmelerine olanak tanr. Canllk, organizmalarn kendilerini yeniden uretme, cevrelerinden besin alma, ureme, uyum saglama, uyarlma ve duyumsama, enerji uretme ve uretim gibi ozellikleri gosterir.

Canllk Ozellikleri

Canl varlklarn hayat surdurmelerini saglayan ozellikleri, uc temel kategoriye ayrlr: kimyasal, fiziksel ve biyolojik.

Kimyasal Ozellikler: Canl varlklarn kimyasal ozellikleri, hucrelerinin ve dokularnn tasarmn olusturur. Canl varlklarn kimyasal ozellikleri, ozellikle DNA ve RNA molekulleri arasndaki farkllklar nedeniyle farkllasr.

Fiziksel Ozellikler: Canl varlklarn fiziksel ozellikleri, onlarn cevrelerinde nasl hareket ettiklerini ve nasl adapte olduklarn belirler. Farkl canl varlklarn farkl sekillerde hareket ettigi veya cevrelerinden besin almay ogrendigi gozlemlenir.

Biyolojik Ozellikler: Canl varlklarn biyolojik ozellikleri, onlarn yasamn surdurmelerine olanak tanr. Biyolojik ozellikler, uremenin, uyarlmann, duyumsamann, enerji uretiminin ve uretiminin gostergesidir.

Sonuc

9 snf biyoloji derslerinde, ogrenciler canllk hakknda daha fazla bilgi edinir.