Kara Perşembe olarak bilinen olay nedir ?

Hypophrenia

Global Mod
Global Mod
Kara Persembe olarak bilinen olay, 24 Ekim 1929 tarihinde, ABDdeki Borsann yuksek oranlarda sert bir dususe yol acms olan ekonomik krizin baslangcn ifade etmek icin kullanlr. 1929 Ekonomik Krizi, ABDdeki Borsann sert dususunden sonra, diger ulkelerden gelen etkilerle dunya capnda ekonomik bir krize yol act. Ekonomik Krizin etkileri gunumuze kadar olan ekonomik dunya ve dunya siyasetinde guclu bir etki brakt.

Kara Persembe'nin Nedenleri

Kara Persembe'nin olusmasnn arka plannda cok sayda faktor bulunmaktadr. Bunlar, ABD'nin ekonomisi uzerindeki cokusun baslca nedenleridir. Bunlardan bazlar; ABD ekonomisinin, 1920'lerin baslarndan itibaren giderek artan bir spekulasyon ortamna girmesi, ABD hukumetinin ve Federal Rezervin politikalar, ABDnin o zamanki ekonomik sartlar, ABDnin o zamanki fiyatlar, ABDnin o zamanki alsveris politikalar ve ABDnin o zamanki calsma sartlardr.

Kara Persembe'nin Sonuclar

Kara Persembe, 1929 Ekonomik Krizinin baslangcn olusturdu. Ekonomik Krizin etkileri, ABDnin ekonomik ve siyasi yasamnn her yonunu derinden etkiledi. Kriz, ekonomik buyumeyi duraklatt, issizlik orann arttrd ve ABD borsalarnn degerlerinin onemli olcude azalmasna neden oldu. ABDnin o zamanki uretim seviyesi, ulkenin o zamanki issizlik oran, ulkenin o zamanki fiyatlar ve ulkenin o zamanki alsveris politikalarnn hepsi, Kara Persembe'nin etkilerinden etkilendi.

Kara Persembe, ekonomik krizlerin baslangcn temsil eder ve ekonomik bir krizin ekonomik ve siyasi etkilerini gosterir. Sonuc olarak, Kara Persembe, ABD ve dunyann ekonomik ve siyasi yasam uzerinde onemli bir etki brakt.