Veli toplantılarına mutlaka katılmanız için sebepler

Adanali

Member
Veli toplantıları çocukların eğitim hayatları için oldukça önem arz eder. Veli toplantılarına katılmak veliler için her ne kadar zor ve katlanılmaz olsa da çocukları eğitim hayatlarını, derslerindeki başarılarını, arkadaşlarına karşı davranışlarını ve buna benzer birçok şeyin takibini yapmanıza doğrudan veya dolaylı olarak fayda sağlayacaktır. Veli toplantıları bilinenin aksine çocuğunuz için gayet faydalıdır.

Çocuğunuzun bir hatasını veya derslerinde başarısızlığını ve herhangi bir olumsuzluğu ilk ağızdan duymanıza yarar. Veli toplantısı çocuğunuz kimden eğiti aldığını evden çıktıktan ta ki eve geri gelene kadar kimlerle vakit geçirdiğini anlamanıza yardımcı olur.

Velilerin, veli toplantısına katılmakta zorlandıkları en büyük problem zaman ve olanaktır. Bu tarz problemleri ortadan kaldırmak için daha önceden veya sürekli olarak eğitimci ile iletişim halinde olmak tamamen sizin yararınıza olacaktır.

Bu makalede veli toplantılarına mutlaka katılmanız için sebepler saymak yerine size niçin veli toplantısına katılmanız gerektiğini kendi kendinize sorgulamanızı öneririz. Zira veli toplantıları sizin çocuğunuz için düzenlenmiş etkinliklerdir.

Bu toplantıları bir zorunluluk olarak görmek yerine çocuğunuzun daha iyi eğitim alması, derslerinde başarılı olması, arkadaşlarına karşı davranışlarının kibar ve nazik olması, topluma yararlı bir birey olması ve ailesine karşı sorumluluklarının bilincinde olması gibi sonuçlar doğuracağından bu toplantıları hem çocuğunuzun hem de kendinizin iyiliği için düzenlenmiş birer etkinlik olduğuna kendimizi inandırmalı ve hayatımızı buna göre empoze etmeliyiz.

Ailelerin çocukları üzerinde fark edemedikleri eksiklikleri, davranış bozukluklarını veya sağlık problemleri öğretmeler tarafından yakinen takip edildiği için çocukların aileler tarafından fark edilmeyen sorunlarını veli toplantılarında öğrenmemiz mümkündür. Onun içindir ki veli toplantıları aslında çocuklu aileler için rasathane gibi bir gözetim verilerinin alındığı bir toplantıdır.

Bu raporlar en küçük toplum birimi ama en ön önemli toplum birimi olan aile için çok büyük önem ve ehemmiyet arz etmektedir. Bilinçli ve sorumlu aile olmak gerekmektedir. Veli toplantılarında öğretmenin çocuk üzerinde gözlemlediği sonuçların negatif olması durumunda aileler çok büyük tepkiler vermekte buda gösteriyor ki aile çocuğu ile vakit geçirmemekte ve onu tanımamakta. Veli toplantıları işte bu sebepten ötürü büyük önem arz etmektedir. Çocuğu daha iyi tanıyabilmek için.